Medlemskategori.                          Kontingent
Ordinær   946,00 kr
Junior 0 - 15 år   135,00 kr
Ungdom 16 - 25 år   559,00 kr
Senior (født 1948 eller tidl.)    639,00 kr
Husstand    559,00 kr
Ekstraordinær    223,00 kr
Støttemedlem u/jagttegn    276,00 kr

 
Ønskes medlemskab, kontakt da Kassereren.

Kasserer Hans Peter Mølgaard
21 31 90 45
e-mail: hpm1764@gmail.com 
 

© 2020 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/