Medlemskontingent 2024

Medlemskategori.                          Kontingent
Ordinær   1.026,00 kr
Junior 0 - 15 år   200,00 kr
Ungdom 16 - 25 år   608,00 kr
Senior (født 1948 eller tidl.)    694,00 kr
Husstand    608,00 kr
Ekstraordinær   243,00 kr
Støttemedlem u/jagttegn    294,00 kr
Kursist   301,00 kr

 
Ønskes medlemskab, kontakt da Kassereren.

Kasserer Hans Peter Mølgaard
21 31 90 45
Mail: hpm1764@gmail.com 
 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/