Medlemskontingent 2021

Medlemskategori.                          Kontingent
Ordinær   971,00 kr
Junior 0 - 15 år   142,00 kr
Ungdom 16 - 25 år   574,00 kr
Senior (født 1948 eller tidl.)    656,00 kr
Husstand    574,00 kr
Ekstraordinær    228,00 kr
Støttemedlem u/jagttegn    283,00 kr

 
Ønskes medlemskab, kontakt da Kassereren.

Kasserer Hans Peter Mølgaard
21 31 90 45
e-mail: hpm1764@gmail.com 
 

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/