Møde i gruppen mårhund Jammerbugt

11. mar. 2024 -- Tilføjet af : AabySogns

Mårhundene viser sig nu efter vinterdvalen. Derfor havde koordinator i Mårhund Jammerbugt Torben Iversen inviteret jægere med interesse i regulering af mårhund til et møde d. 6. marts 2024 i Jægerhytten hos Aaby Sogns Jagtforening. Der deltog 34 reguleringsjægere i mødet.   

Formålet med mødet var dels at få koordineret indsatsen med regulering af mårhunde i Jammerbugt kommune og dels at få en dialog og erfaringsudveksling jægerne imellem, så alle kan være så fokuserede som vel muligt til møde med mårhunden i naturen. 

I Jammerbugt kommune er der i løbet af de seneste 2-3 år kommet mere fokus på regule- ring af mårhunden. I 2022 blev der nedlagt 55 stk. og i 2023 111 stk. Hertil skal lægges et skyggetal, da gruppen kan konstatere, at ikke alle nedlagte mårhunde bliver indrapporteret til Mårhund Jammerbugt. Torben Iversen pointerede vigtigheden af at få alle nedlagte mårhunde indrapporteret, da Jammerbugt kommune har meget fokus på udviklingen. 

Hans Pedersen, Fjerritslev viste billeder og videoklip, der er optaget på de baitpladser, som han etableret i sit område. Det gav en god debat, og der blev stillet mange relevante spørgsmål. 

Rasmus Holst fra Anomal Detect i Aalborg fortalte om og viste en prototype af et vildtkamera, som virksomheden er ved at udvikle. Endnu en udbyder på et marked, hvor de sidste nye features i kameraerne i dag vil være gammeldags i den kommende uge 😊 

Miljøministeriet har netop frigivet en ekstra bevilling på 1,2 mio. kroner som efter ansøg- ning er blevet tildelt jyske kommuner med en etableret bestand af mårhunde. Jammer- bugt kommune er blevet tildelt 34.000 kr. Beløbet skal i perioden 2024-2025 anvendes til indkøb og drift af udstyr, der kan udlånes til kommunens aktive reguleringsjægere. Udlånene koordineres af Torben Iversen.        

 

              

 

 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/