Møde vedr. hjortevildtforvaltning

23. jul. 2021 -- Tilføjet af : AabySogns

Offentlig møde i Hjortevildtgruppen for Nordjylland 

Hjortevildtgruppen inviterer alle med interesse i hjortevildtforvaltning til et møde, hvor der bl.a. vil blive drøftet en eventuel ændring af de nuværende jagttider på kron- og dådyr.

Se vedhæftede filer med:

- invitation til mødet

- kort med jagttider / dåvildt

- kort med jagttider / krondyr

- Jægerråd Jammerbugts kommentarer til forslag/ændrede jagttider

Jeg indsamler eventuelle forslag fra medlemmer i Aaby Sogns Jagtforening (se notat i invitationen) og koordinerer disse via Jægerråd Jammerbugt og indsender til Hjortevildtgruppen for Nordjylland.

De bedste hilsner
Henning Kiil, fmd.
Aaby Sogns Jagtforening
Tlf. 29258957

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/