Open by Night i Aabybro

 

Jagtforeningen deltog med en stand i arrangementet d, 26.07.2019 på en meget, meget varm dag/aften.

På standen var der stor aktivitet med skydning i laserkinoen, uddeling af smagsprøver på vildt i form af forskellige spegepølser, røget dyrekølle og grillede rågebryster – en aktivitet, der tiltrak mange gæster og Jan Christensen og flEn ere havde en travl tid ved skærebrættet.

Desuden var der en mindre gruppe fra Torngårdsblæserne, der blæste relevante signaler. Der er også ophængt en plade med et udvalg af knive, der i løbet af vinteren 2019 er byg- get af nogle af jagtforeningens medlemmer.

På standen fik jægerne også lejlighed til at tale med gæsterne om jagt generelt, anvendelse af vildt i madlavning, deltagelse i naturpleje m.v.

En tak til Danmarks Jægerforbund, Kreds 1 for støtte til arrangementet og til de medlem-mer af jagtforeningens bestyrelse, der mødet op og gjorde arrangementet til en god ople-velse.        

Aktivitetsudvalget / Henning Kiil

            20190726_185426_5.jpg 20190726_201216_1.jpg

            20190726_185905_1.jpg 20190726_200958_1.jpg

  

 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/