Tilbud om fællesjagter og dåvildts jagt 2022/2023

5. sep. 2022 -- Tilføjet af : AabySogns

Fællesjagter - Tilbud til jagtforeningens medlemmer

20201011_123016.jpg

Fællesjagter i 2022 - 2023 på følgende datoer:  

  • 22. oktober 2022 start kl. 08:30 
  • 12. november 2022 start kl. 08:30 
  • 27. november 2022 start kl. 08:30 
  • 14. januar 2023 start kl. 09:00 
  • 29. januar 2023 start kl. 09:00 

Der udbydes 14 pladser pr. jagt. Udbydes efter først-til-mølle princippet ved henvendelse til:  
Henning Kiil / tlf. 29258957 / E-mail: kiilhenning@gmail.com  

Bindende tilmelding senest 1 uge før jagten afholdes. Du kan tilmelde dig én jagt eller tilmelde dig flere jagter på én gang. Tilmelder du dig alle 5 jagter på én gang udløser dette en ”bonus” på: 

En mulighed for individuel jagt på skader, krager og duer i jagtperioderne for pågældende arter. Dog skal der være en 5-dages periode uden jagt før de fastsatte datoer for fællesjagerne. Ligeledes skal december være friholdt for individuel jagt på skader, krager og duer af hensyn til riffeljagt på dådyr.  

Pris 250 kr./jagt inkl. vildtgæt for medlemmer. Gæstepladser kan tilkøbes, hvis der er ledige pladser – pris 300 kr./jagt.  

Jagtforeningen er vært ved en gang rundstykker m/ost og pålæg + en lille ”skarp”. Jægerne skal selv medbringe kaffe/te til hele dagen + madpakke til frokostpausen. Øl/vand kan købes. 

Der er også mulighed for at deltage i riffeljagt på dådyr:  

Der er i området mulighed for jagt på kalv, då og spidshjort i perioden 01.12.-31.12.2022. Dåhjorte større end spidshjort er fredet. – For flere informationer se på hjemmesiden eller i JÆGER. Pladserne til riffeljagten tildeles ved lodtrækning efter salg af lodder. Pris 50 kr./lod eller 200 kr./5 lodder. Lodderne sælges ved henvendelse til kasserer Hans Peter Mølgaard / tlf. 21319045 og ved aktiviteterne i Jægerhytten og på fællesjagterne. Lodtrækning finder sted i uge 47 / 2022. 

Jagtudvalget:   

Dåvildt jagt:

DSCF0010.jpg

Du inviteres til at deltage i riffeljagt på dådyr i perioden 01.-31.12.2022. Der må skydes til: Kalv, då og spidshjort. Der er ingen jagt på dåhjort større end spidshjort i det gengrafiske område, hvor reviret er beliggende.  

Der er 2 skydestiger og 2 skydetårne til rådighed på reviret. Fordeles efter aftale mellem de jægere, der har vundet jagten i pågældende periode ellers efter først-til-mølleprincippet. 

Riffeljagten tildeles (ugevis) efter lodtrækning blandt de af jagtforeningens medlemmer, der har købt lodder til jagten. Lodder kan købes ved henvendelse til kasserer Hans Peter Mølgaard / tlf. 21319045 eller ved aktiviteter i Jægerhytten og på fællesjagterne. Pris: 50 kr./led eller 500 kr./ 5 lodder. Lodtrækning vil finde sted i uge 47 / 2022.       

Knæk & Bræk med dådyrjagten / Jagtudvalget. 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/