Reguleringsjæger - Er det dig?

3. okt. 2022 -- Tilføjet af : AabySogns

⛔️VENTELISTE!!!!⛔️

 Kursus i regulering af skadevoldende fuglevildt samt forvildede tamduer og regulering af skadevoldende rovpattedyr.
Der har blandt jægerne i vores kommune og nærområde været en så stor interesse for dette kursus, så vi har fået så mange  forhåndstilkendegivelser, at vi er nået op på maks. deltagerantal på kurset (20 jægere). 

Vi siger tak for den store interesse, der er blevt vist og må givetvis skuffe nogle jægere, der ikke nåede at få sendt deres tilmelding inden "lukketid".

Vi vil dog fortsat gerne have henvendelser fra interesserede jægere, men de vil så blive skrevet op på en venteliste, der vil blive brugt, hvis der kommer afbud fra én eller flere deltagere. 

De bedste hilsner fra reguleringskoordinatoren i DJ, Kreds 1 Kim Fredholm og Henning Kiil, AASJ.

 

Reguleringsjæger - Er det dig?   (Oprindeligt opslag)

Har du interesse i regulering af skadevoldende fuglevildt, forvildede tamduer og skadevol-dende rovpattedyr, har du nu mulighed for at deltage i et kursus indenfor dette område. 

Kurset udbydes af Danmarks Jægerforbund, Kreds 1 og forventes afholdt som et 2-dags-kursus d. 03.-04.marts 2023 i/ved Jægerhytten i Aabybro i tidsrummet: Fredag kl. 15:00-20:30 og lørdag kl. 08:30-15:00. Du vil på kurset blive introduceret til at kunne regulere skadevoldende vildt, så du kan foretage dette på et juridisk, professionelt og etisk forsvar-ligt grundlag. Du vil efter kurset få et legitimationskort udstedt af Danmarks Jægerforbund og tilhørende vest, der kun udleveres til jægere, der har gennemgået dette kurset. 

Det forventes, at jægere, der deltager i dette kursus, er klar til at indgå i et regulerings-korps i lokalområdet.   

Målgruppen for dette kursus er jægere i kommunerne: Jammerbugt, Thisted og Mors.  

Kursusgebyret betales af DJ, Kreds 1. Du skal blot selv betale for forplejning i de 2 dage = 225 kr.  

Vi er i planlægningsfasen og vil i første omgang gerne have en ikke bindende forhånds-tilkendegivelse fra dig, der er interesseret i kurset for at vi kan få et overblik over et delta-gerantal. Der er maks. 20 pladser på kurset. 

Interesseret – eller brug for yderligere oplysninger? -  kontakt da Henning Kiil / tlf. 29258957 eller E-mail: kiilhenning@gmail.com senest d. 16.10.2022. 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/