Aaby Sogns Jagtforening yder livreddende førstehjælp.  

25. feb. 2024 -- Tilføjet af : AabySogns

Aaby Sogn Jagtforening yder livreddende førstehjælp.  

Der har blandt vores medlemmer, været et ønske om at få afholdt et førstehjælpskursus. Det har vi arbejdet lidt på, og fandt et par muligheder for at få instruktører til.  
Vi fik et tilbud fra Danmarks Jægerforbund, der i samarbejde med Trygfonden kunne tilbyde et kursus i førstehjælp, endda ganske gratis, så vi greb straks chancen og bookede to datoer.  

Første dato var lørdag den 3. februar, hvor vi havde samlet et hold friske jægere, der ville have genopfrisket deres viden om førstehjælp. 7 deltagere mødte op da vi havde desværre et par afbud.  
Vi startede dagen på behørig vis med kaffe og rundstykker.  
 
Kurset startede derefter med en kort præsentation, hvor hver deltager fortalte lidt om deres erfaringer med førstehjælp, og hvornår de sidst havde været på kursus. Instruktør Peter Smærup gik i gang med dagens program, og vi fik opdateret vores viden om bl.a. hjerte-lunge-redning (hjertemassage/kunstigt åndedræt), standsning af blødninger og førstehjælp ved underafkøling. Der var både teori og praktiske opgaver, så vi måtte også ned og kravle på gulvet, hvor vi måtte redde dukken ”Jørgen” med hjertestartere flere gange. 

Efter en velfortjent frokost, var vi ude og lave et par praktiske øvelser, som relaterer sig til det at være på jagt og ikke lige have hjælpen i nærheden.  

Endnu engang en stor tak til Peter Smærup for en god og lærerig dag, hvor der blev genopfrisket nogle ting, samt lært noget nyt. Der er jo kommet nye metoder frem siden nogle af os var på kursus sidst, og der var god tid til at stille spørgsmål, og få snakket om de episoder folk selv havde været involveret i.  

Jeg kan derfor kun opfordre jer til at blive tilmeldt næste kursus den 9. marts.  Der er nu også mulighed for at tage en gæst med, f.eks. din bedre halvdel, da der nu er muligt at deltage i kurset, selvom man ikke er medlem af Danmarks Jægerforbund. Selve kurset er ganske gratis. Der skal blot betales for forplejningen for dagen. Tag en snak med Henning Kiil på telefon 29258957 inden din nabo, da det er først til mølle, og der er et begrænset antal pladser. 

 

René Hansen 

Aktivitetsudvalget 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/