TÆLLELAV – ER DET NOGET FOR DIG OG DINE JAGTKAMMERATER?

5. feb. 2024 -- Tilføjet af : AabySogns

Ønsker du et bedre kendskab til hvilke former for vildt og antal af disse, der er på og omkring dit jagtrevir?

Én af mulighederne kan være at oprette et TÆLLELAV og fysisk foretage en sondring      af bestanden. En metode, der tidligere var meget benyttet og så næsten er ”gået i glemmebogen” igen. I praksis foregår det ved at en bil med 4 personer langsomt kører en forud defineret strækning (ca. 10 km.) midt på aftenen. Observatørerne er udstyret med kraftige lamper og belyser arealerne på begge sider af vejen. Observationerne bliver registreret på et kort. Ruten gennemkøres 2 gange med ca. 14 dages mellemrum ultimo marts / primo april. Lodsejere på ruten samt Politi bliver på forhånd orienteret om tællingerne.

På opfordring fra Danmarks Jægerforbund blev der i 2023 oprettet en hel del tællelav på landsplan, og bl.a. ét tællelav i Aaby Sogns Jagtforening. Det bestod af John Larsen, Andreas Jensen, Flemming Jensen, René Hansen og Henning Kiil. Tællelavet vil i foråret 2024 igen foretage tællinger og kan kun opfordre til, at der oprettes flere tællelav i jagtforeningens regi. Vil er gerne behjælpelige med opstart og drift at tællelavene, hvis der er behov for dette. Der må alt andet lige være belæg for flere tællelav i vores område, så vi herved kan tilføre oplysninger om vildtbestanden i vores lokalområde.

De bedste hilsner                                                                                                              

Henning Kiil / Tel. 29258957 / E-mail kiilhenning@gmail.com

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/