Ordinær Generalforsamling 16.01-2020

 

Jagtforeningens ordinære generalforsamling blev afhold i Vedsted Forsamlingshus med deltagelse af 50 medlemmer, der før generalforsamlingen traditionen tro fik serveret en gang lækre, gule ærter m/tilbehør, tilberedt af Hans Brun og Jesper Thomsen og serveret af bestyrelsesmedlemmerne. – En tak til alle for indsatsen.

Kaj Haugaard blev valgt til dirigent og ledede generalforsamlingen på bedste vis. Henning Kiil aflagde bestyrelsens og udvalgenes beretning, der omfattede jagtforeningens aktiviteter i 2019. Der har været fokus på jagter, flugtskydning og sociale arrangementer, hvortil der har været en fin opbakning fra foreningens medlemmer med familier.

Bestyrelsesvalget, hvor Andreas Brun Jensen, Hans Peter Mølgaard, Henning Kiil og Jan Christensen var på valg, og alle var villige til genvalg. Dette tiltrådte generalforsamlingen.

Ole Skousbøll ønskede at trække sig ud af bestyrelsesarbejdet midt i sin valgperiode, da han har brug for mere tid til at drive sin virksomhed. Beslutningen er naturligvis blevet accepteret af bestyrelsen og 1. suppleant Per H. Marinussen er indgået i bestyrelsen i stedet for Ole Skousbøll. Som suppleanter til bestyrelsen blev valgt René Hansen og Lise Thomsen. Bestyrelsen konstituerede sig på et senere møde.

På generalforsamlingen var der overrækkelse af medlemsdiplomer og tilhørende nåle til 2 af jagtforeningens medlemmer: Bjarne Rasmussen for 40 års medlemskab og Peter Rasmussen for 50 års medlemskab. Stort tillykke til Bjarne og Peter.

Kaj Haugaard blev på generalforsamlingen udnævnt til æresmedlem og fik af Henning Kiil overrakt Danmarks Jægerforbunds æresmedlemsdiplom og tilhørende roset. Vi ønsker Kaj et stort tillykke med udnævnelsen.

Kragepokalen tilfaldt (igen) i år Simon Christensen, der leverede de fleste par krageben fra jagter og regulering i 2019.

 

Bestyrelsen / Henning Kiil

Bjarne-40r-jubilar.jpg    Peter-50r-jubilar.jpg    Kaj-resmedlem.jpg

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/