Et nyt hold førstehjælpere er uddannet i jagtforeningen  

17. mar. 2024 -- Tilføjet af : AabySogns

Lørdag, d. 9. marts 2024 var der igen gang i et hold jægere, der ønsker at gøre en positiv forskel i situationer, hvor førstehjælp er nødvendig. 

Kurset, der er det andet i rækken i Aaby Sogns Jagtforening, er gratis og er blevet tilbudt i et samarbejde mellem Danmarks Jægerforbund og Trygfonden.  

Jægerhytten var igen udgangspunktet for kurset, hvor instruktør Peter Smærup guidede deltagerne igennem førstehjælp ved sygdomme, primært i situationer med symptomer med hjertestop. Deltagerne fik bl.a. mulighed for at arbejde med (demo) hjertestartere. Deltagerne fik også gennemgået den ofte livreddende førstehjælp ved alvorlige skader og ulykker, der kan opstå i forbindelse med jagt, men også i andre situationer i hverdagen. 

Kurset var en god blanding af teori og efterfølgende hands-on øvelser, hvor kursisterne fik lejlighed til at afprøve de forskellige øvelser i praksis, både inden- og udendørs. Et velgennemført kursus med en 6-timers varighed, der gav kursisterne en større viden om førstehjælp samt mulighed for at arbejde med de forskellige situationer i praksis.  

Kursisterne vil efterfølgende få tilsendt et førstehjælpsbevis, der udstedes af Dansk Førstehjælpsråd og vil være gældende i 2 år.    

Aktivitetsudvalget / Henning Kiil   

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/