JÆGERE PÅ SKOLEBÆNKEN!

I samarbejde med Danmarks Jægerforbund afholder AASJ her i marts/april 3 kurser i Vildtsygdomme og hygiejne. Kurserne er en stor succes og alle pladser er optaget. Første kursus er afhold 22.03.2017. Underviser er dyrlæge Charlotte Mark Salomonsen fra DTU/ Veterinærinstituttet som giver jægerne et godt indblik i de mest kendte sygdomme, der kan findes i vildt, nedlagt i Danmark og eks. Sverige, Polen og Tyskland. Desuden gode råd om håndtering og hygiejne ved vildt fra jagten og frem til bord eller fryser. Jægerne får efter kurset et bevis, der udstedes på dansk, tysk og engelsk. Beviset er et krav ved deltagelse i jagter i bestemte områder i Tyskland.Vildtkursus_1.jpg

Vildtkursus_2.jpg

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/