Riffelskydning forår 2023

8. maj 2023 -- Tilføjet af : AabySogns

I foråret havde vi fået tildelt 2 skyde datoer. Den første Skydning var lørdag den 22. april denne dag var rigtig dårligt besøgt ca. 10 skytter samt 5 hjælpere, desværre faldt den sammen med et større skydearrangement hos Brønderslev skytteforening, dette havde måske indflydelse på deltagerantallet. 

Forårets anden skydning afholdtes mandag den 8. maj, en eftermiddags/aftenskydning må siges at være lidt af en succes ca. 40 skytter havde fundet jagtriflen frem og taget sig sammen, til at komme en tur på skydebanen og selv vejret viste sig fra sin gode side. Denne aften kunne man hygge sig med en pølse fra grillen og tår til halsen for billige penge, enten før eller efter skydningen, der var godt gang i salget. 

Snakken gik som den plejer rigtig godt, og skytterne fik indskudt jagtriflerne som Alle  bør gøre, før den forestående bukkejagt. 

En stor tak for til de fremmødte, for den store opbakning. 

Vi er i Riffeludvalget overbeviste om, at der må være flere der godt kunne komme en tur forbi skydebanen, så vi vil gerne herfra opfordre til at man husker at kigge i aktivitetskalenderen. 

Vi må i Riffeludvalget  erkende at hverdagsskydninger falder bedre i takt med folks tid til at komme på skydebanen, og  måske tage en beslutning om, at der fremover udelukkende bliver skydninger på hverdage. 

/ Riffeludvalget 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/