Generalforsamling Aaby Sogns Jagtforening 2024 

3. mar. 2024 -- Tilføjet af : AabySogns

Årets generalforsamling blev afholdt i Nørhalne forsamlingshus 1. februar 2024, 

Fanen blev båret ind af Christians Bak til toner fra Torngårdsblæsernes jagthorn. 

Vi startede aftenen traditionen tro med gule ærter, veltilberedt af Hans Brun og derefter gik vi over til den lidt mere alvorlige del – selve generalforsamlingen.  

Jan Christensen sagde farvel til bestyrelsesarbejdet og Henning Kiil takkede for de mange år i ned bestyrelsesarbejdet. 

Henning Kiil, Hans Peter Mølgaard og Andreas Brun Jensen blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer og Rene Hansen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. 

William Nielsen, Ole Thomsen og Lise Thomsen blev valg som suppleanter.  

Bestyrelsen for 2024 udgør følgende 

Ordinærbestyrelsesmedlemmer 
Henning Kiil 
Hans Peter Mølgaard 
Andreas Brun Jensen 
Per Leth Blanck 
Per Marinussen 
Benny Rodkjær 
Rene Hansen 

Supplanter 
William Nielsen 
Ole Thomsen 
Lise Thomsen 

Afslutningsvis blev der fejret 25 og 40 års jubilarer, uddelt kragepokal og trukket en vinder på indgangsbilletten. 

Bestyrelsen takker for en god og konstruktiv generalforsamling.  

 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/