Besøg i Jægerhytten af konservator Kasper Pedersen

10.02.2016 havde vi besøg af konservator Jesper Pedersen, der engageret fortalte om sit arbejde som konservator. Jesper havde medbragt er bredt udsnit at sine flotte arbejder med udstopning og monteringsopgaver.

Vi fik vist, hvorfor det er så vigtigt, at skind fra en råbuk eller hjort, der ønskes skuldermonteret, skæres rigtigt. Ofte modtager konservator skind, de ikke er skåret langt nok tilbage på forparten, hvilket medfører ekstraarbejde og ”lapperier” for konservator. Er du i tvivl, spørg konservator, inden du eks. skal på jagtrejse i udlandet og ønsker at tage et trofæ med hjem.

Kasper fortalte også om vigtigheden af at skind, opsatser m.v. får den korrekte behandling mellem jagten og konservator, der hvert år oplever at måtte kassere skind eks. fra jagter i udlandet, der er blevet fejl behandlet, opbevaret og eftersendt til jægeren. Også her giver konservator gerne et godt råd.

Kasper fortalte om uddannelsen til konservator, hvilke relativt restriktive love og regler konservator- erne arbejder under samt mulighederne for deltagelse i faglige konkurrencer, både på europæisk og verdensplan. – Kasper har fået flere medaljer for sine flotte arbejder, bl.a. opnået  91 points ud af 100 mulige for et arbejde udført på en råbuk.

En inspirerende og lærerig aften med god spørgelyst blandt de fremmødte.

Henning Kiil

konservator.jpg

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/