Regulering af MÅRHUND, VASKEBJØRN og MINK

30. sep. 2020 -- Tilføjet af : AabySogns

 

IMG_6639.JPG IMG_6640.JPG

 

REGULERING AF MÅRHUND, VASKEBJØRN OG MINK var temaet for et informationsmøde d. 30.09.2020 i Jægerhytten, hvor Karl Åge Andersen fra Danmarks Jægerforbund engageret fortalte om disse invasive arter og videregav af sin erfaring primært med hensyn til etablering og brug af baitpladser og udstyr til regulering i form af foder/bait, lyskilder, skydevåben, kikkertsigter, fælder m.v. Deltagerne undgik heller ikke en kort indsigt i lovgivningen, der knytter sig til reguleringsopgaverne.

Tak til alle fremmødte jægere, der blev placeret ved bordene i Corona-rigtig afstand og med sprit indenfor rækkevidde. Også en stor tak til Karl Åge Andersen for at dele sin viden med os.

Da der er stor og stigende interesse for reguleringsopgaverne, primært mårhund, har vi i jagtforeningen en intention om indenfor de kommende måneder at afholde et kursus i praktiske tiltag (anvendelse af terræn, opstilling af fælder, etablering af baitpladser m.v.). Vi har fået tilsagn fra Karl Åge Andersen om opgaven som instruktør. Kurset (varighed på 5-6 timer), vil blive afholdt enten i en weekend eller en fredag eftermiddag/aften. Opslag vil komme i relevante Facebook grupper, DJ's aktivitetskalender og jagtforeningens hjemmeside.

Eventuelle spørgsmål: Kontakt Henning Kiil / Tlf. 29258957

 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/