Trækjagtudstyr til nyjægere og skydeveste til flugtskytterne

5. aug. 2023 -- Tilføjet af : AabySogns

Jagtudvalget søgte i forsommeren NORLYS Vækstpulje og en donation til indkøb af trækjagtudstyr i form af ligge- og siddeskjul, lokkegæs, transporttasker m.v. Vi fik en flot donation tildelt, hvilket har gjort det muligt at købe et helt ”sæt” trækjagtudstyr med stor velvilje fra Dangate i Terndrup, der fandt nogle rigtige gode priser til os på udstyret.

Jagtudvalget vil gerne præsentere udstyret for jagtforeningens nyjægere og naturligvis øvrige interesserede medlemmer ved en event d. 12.08.2023 i tidsrummet 10:00-12:00.

Udstyret vil være stillet på ved Jægerhytten og kan afprøves af alle. Udstyret vil i første omgang gratis blive stillet til rådighed for jagtforeningens nyjægere ved trækjagt på arealerne på Gjøl og i Hellediengene. William Nielsen har påtaget sig opgaven med at introducere og guide nyjægerne på trækjagterne samt stå for en koordinering af udlån m.v.

Flugtskydningsudvalget har ligeledes modtaget en donation fra NORLYS Vækstpulje til indkøb af 12 skydeveste til brug for respektive flugtskydningshold, bl.a. ved konkurrencer i Vendelbo Cup. Vestene tilhører jagtforeningen og udlånes til skytterne i forbindelse med konkurrencerne. Vi har mødt megen velvilje hos Jægeren & Lystfiskeren, der har mulig- gjort et køb af flotte, funktionelle veste med påtryk af jagtforeningens logo m.v.

Skydevestene vil ligeledes blive præsenteret d. 12.08.2023 ved Jægerhytten.

Jagtforeningen vil hermed gerne sende en stor tak til NORLYS Vækstpulje og vores øvrige samarbejdspartnere, der har muliggjort indkøbene af nyt udstyr.

Eventen slutter med en gang grillpølser + øl/vand, så giv mig venligst et ring på 29258957 senest torsdag, d. 10.08.2023 og fortæl, hvor mange I kommer.’

De bedste hilsner

Henning Kiil + udvalgene!

 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/