Generalforsamling 17. juni 2021

17. jun. 2021 -- Tilføjet af : AabySogns

Generalforsamling 2021

Jagtforeningens ordinære generalforsamling for året 2020 blev afholdt d. 17.06.2021 i Vedsted Forsamlingshus med deltagelse af 29 af foreningens medlemmer inkl. bestyrelsen. Generalforsamlingen var oprindelig planlagt til medio januar 2021, men datoen er blevet ændret flere gange på grund af Corona-restriktionerne.

Der var i generalforsamlingens rutiner også ændret lidt i forhold til tidligere år på grund af Corona-restriktionerne, bl.a. var servering af gule ærter m/tilbehør inden generalforsamlingen erstattet af en gang smørrebrød, placering ved bordene var i behørig Corona-afstand og der var håndsprit i rigeligt mål.

Kaj Haugaard blev foreslået til dirigent på generalforsamlingen og valgt uden modkandidater.

Beretningerne fra udvalgene bar præg af, at der faktisk ikke havde været aktiviteter i hele 2020, dog med undtagelse af jagttegnsundervisningen, der blev gennemført virtuelt samt Torngårdsblæserne, der siden det tidlige forår har henlagt den ugentlige øveaften til et udendørs arrangement ved Jægerhytten.

Bestyrelsens forslag om en tilretning af jagtforeningens vedtægter blev godkendt med stemmeflertal. Ligeledes blev regnskabet godkendt uden væsentlige kommentarer.

Der var genvalg til bestyrelsen for: Per H. Marinussen, Per Leth Blanck og Benny Rodkjær. Ligeledes genvalg til suppleanterne: René Hansen og Lise Thomsen.

Der blev uddelt 60-års DJ diplomer og tilhørende nåle til 2 af jagtforeningens medlemmer: Kaj V. Johansen og Philip Laray Knudsen.

Bestyrelsen vil afholde et konstituerende møde i løbet af de kommende uger.

Du kan læse referat for generalforsamlingen her

Seneste nyheder

 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/