Jagt under Aaby Sogns Jagtforening

- Her finder du de nyeste tilbud fra foreningen om jagt og regulering

Riffel- og hagljagt:
Fuglsang
 
Trækjagt:
På arealer i Hellediengene og på Gjøl. Vi har to mark-parceller i Hellediengene, som går til Ryå. Samtidig har vi lejet 12 ha til trækjagt på gjøl, Arealet ligger på Drøvten umiddelbart vest for skydebanen.

 

 

Knæk & Bræk / Jagtudvalget

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/