Besøg fra Härryda og sommerfest 2019

 

Jagtforeningen havde besøg fra Härryda JVF i weekenden 28.-30. juni, og vi fik besøg af 16 af vores svenske venner – et flot, flot deltagerantal!

Der blev traditionen tro ved Jægerhytten opbygget en ”campingplads” med 6 vogne, hvori gæsterne blev indkvarteret. En stor tak til de af jagtforeningens medlemmer og venner, der stillede campingvogne til rådighed, og en ligeså stor tak til de medlemmer, der mødte op og var med en opstilling af faciliteterne.

Allerede fredag eftermiddag kørte de fleste svenskere til skydebanen i Brønderslev for at finpudse skydefærdighederne. En stor tak til Brønderslev Jagtforening for at stille banen til rådighed.

Lørdagen startede med fanfarer fra Torngårdsblæserne, flaghejsning og en gang morgen-mad, hvorefter turen igen gik til skydebanen i Brønderslev. Her deltog skytter både sven-ske og danske skytter, der alle trænede til ”landskampen” dagen efter.

Lørdag aften var det pyntet op i Jægerhytten, og der var et flot fremmøde med 43 gæster, heraf 27 af jagtforeningens medlemmer og ægtefæller/partnere. Kokkene Hans Brun og Jesper Thomsen havde sammen med Bo Ottesen fundet lækkert kød og tilbehør frem. En stor tak til ”køkkenholdet” for lækker mad og til alle for fremmødet. Vi havde en hyggelig aften, der bød på et pragtfuldt vejr, så vi havde også udendørs servering.

Søndagen bød efter morgenmad på en tur til skydebanen på Gjøl, hvor den årlige ”lands- kamp” blev afviklet samt afgivet skud i et utal af øvrige jagtserier og trap. En stor tak til Gjøl Jagtforening for at stille faciliteterne til rådighed.

En stor tak til de af foreningens medlemmer, der var praktiske medhjælpere, både i for- bindelse med opstilling og nedtagning af campingpladsen, bespisning af gæsterne, klar- gøring af Jægerhytten til sommerfesten samt skydningerne.

Resultat af ”landskampen” og omtale af skydningerne findes i et andet indlæg her i bladet.

20190629_190805_1.jpg20190629_190909_1.jpg

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/