Generalforsamling 2019

 

Der var mødt 41 medlemmer til generalforsamlingen, hvoraf de fleste også spiste gule ærter. Jesper og Hans havde igen – med held – haft gang i køkkenet.

Henning Kiil fremlagde bestyrelsens beretning.

Han fortalte, at 2018 havde været et år med mange aktiviteter, der er løbet af stablen med god hjælp fra bestyrelsen og medlemmer, der er klar til at give en hånd med.

Jesper Thomsen og John Larsen ønskede ikke genvalg. Ole Skousbøll modtog genvalg.

Bestyrelsens forslag: Per Leth Blanck og Benny Rodkjær blev valgt.

Per Marinussen og René Hansen blev valgt som suppleanter.

 

Henning takkede Jesper Thomsen og John Larsen for deres indsats i bestyrelsen.

Jesper har haft hunde, hjemmesiden og selvfølgelig køkkenafdelingen som
primært arbejdsområde.

John har haft jagthorn, jagt og ikke mindst fundraising som områder.

Generalforsamlingen_4.JPGTak_til_Jesper_Thomsen_4.JPGTak_til_John_Larsen_5.JPG

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/