Jagtforeningen har søgt og fået en donation fra:

25. jun. 2023 -- Tilføjet af : AabySogns

Jagtforeningen har søgt og fået en donation fra 

 

 

I jagtforeningens bestyrelse er vi altid ”på jagt” efter muligheder for at skaffe udstyr og andet, som kan være til gavn for vores medlemmer – og gerne indkøbt for økonomiske midler, der kommer fra donationer. 

Vi fik her i foråret en henvendelse fra flugtskydningsudvalget, der ønskede sig 12 stk. veste til flugtskytterne, der repræsenterer jagtforeningen i forskellige turneringer. Et sæt veste, der tilhører jagtforeningen og som lånes ud til skytterne. 

Ligeledes kom der fra jagtudvalget side et ønske om udstyr til brug på jagtforeningens trækjagtarealer i Hellediengene og på Gjøl. Tanken er her, at jagtforeningen køber ud- styret, som så primært kan udlånes til jagtforeningens nyjægere, der ønsker at prøve kræfter med trækjagten. Udstyret består af 3 liggeskjul og et større antal lokkefugle. Vi har fået et tilsagn fra William Nielsen, der har stor erfaren med trækjagt, og gerne vil hjælpe nyjægerne i gang med denne jagtform.  

Jagtforeningen har modtaget en donation på i alt 20.393 kr. og udvalgene har nu fået til opgave at få forhandlet sig frem til de bedste priser hos vores samarbejdspartnere. 

Jagtforeningen vil, når vi har fået købt udstyret, invitere til en dag med præsentation af udstyret og med invitation til jagtforeningens medlemmer, repræsentant fra NORLYS Vækstpulje og andre interesserede. Dato og sted oplyses senere. 

/ Bestyrelsen    

Seneste nyheder

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/