Lys på P-pladsen ved Jægerhytten 

3. nov. 2021 -- Tilføjet af : AabySogns

 

Keld Ahlmann - NORLYS Vækstpulje monterer skilt.jpg   image7 (3).jpeg   Ny belysning på P-plads ved Jægerhytten.jpg   unnamed (19).jpg  

Vi havde d. 28.10.2021 en lille event med indvielse af den nye belysning på P-pladsen ved Jægerhytten. Belysningen er blevet en mulighed gennem en donation på 35.000 kr. fra NORLYS Vækstpulje.  

Det er med glæde, at vi nu kan tage lysanlægget i brug, da vi igennem de seneste år i efterårs- og vintermånederne har modtaget en berettiget kritik fra brugerne af Jægerhytten over den manglende belysning på P-pladsen.  

Bestyrelsen vil gerne rette en stor tak til NORLYS Vækst-pulje, der i forbindelse med eventen var repræsenteret ved Keld Ahlmann.  

Ligeledes skal der lyde en stor tak til jagtforeningens entreprenørhold, der til opgaven bestod af: Bent Bastholm, Thomas Jensen, Per Leth Blanck, Benny Rodkjær, Jan Christensen og Per Marinussen. Holdet gik til opgaven på en glohed sommerdag og med rendegraver, skovle og andet udstyr nedgravede de kabler og rejste lysmaster, således at Rasmus Rodkjær og hans folk fra Nordjysk Teknik blot skulle sammenkoble de forskellige installationer. Også en stor tak til Rasmus Rodkjær for rådgivning og instal-lation. Sidst men ikke mindst en stor tak til Torngårdsblæserne for at deltage med relevante jagtsignaler. 

Dagen sluttede med en gang grillpølser og håndbajere   

/ Bestyrelsen 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/