COVID 19 

Opstart af jagtforeningen arrangementer er udskudt indtil vi kender forløbet af de forlængede Corona-restriktioner, vi får en ny udmeldning fra regering og sundhedsmyndighederne.

Vidergive venligst meddelelsen til din jagtkammerat, der måske ikke benytter sig af hjemmesiden og sociale medier. 

Velkommen

Aaby Sogns Jagtforening blev grundlagt i 1932 af en gruppe jægere som mente, at når man har samme hobby må man også stå sammen således man kan mødes og tilpasse jagterne både personligt og områdemæssigt, derved opnås en bedre jagtmoral. Vi er en selvstændig forening med ca. 200 medlemmer som er underlagt Danmarks Jægerforbund. Vi tilstræber at lave så mange arrangementer som muligt ud fra medlemmernes ønsker, så har du nogle ønsker og gode ideer hører vi gerne fra dig.

Arrangementer i Jægerhytten:

 • Film og Hyggeaftener
 • Våbenaftener
 • Hornblæsning
 • Emneaftener: eks. mad/vin – foredrag om jagt og vildt/natur. 
 • Senior møder (kaffe – hygge – jagtdage)
 • Familie dage med grill/børnelege
 • Bukkepral den 16. maj

Øvrige aktiviteter:

 • Naturdage eks.  svampeture  - hjortebrøl – fisketure
 • Besøg hos jagt/fiskeri forretninger (aften arrangementer)
 • Flugtskydning
 • Pokalskydning
 • Riffelskydning
 • Tur til og besøg af vores vedskabsforening: Härryda JVF i Sverige  
 • Hjælper ved Danmarks Jægerforbunds arrangementer
 • Knivkurser (Aabybro Skole)
 • Madlavning ”Fra Jord Til Bord”
 • Hunde træning på mange plan
 • Mulighed for at komme på trækjagt samt fællejagt

Nyheder

Tårngårdsblæserne blæser udendørs
Aaby sogns Jagtforening aflyser Kursus i regulering af invasive rovpattedyr og generalforsamling
Aflysning / udskydelse af arragementer
Fulgsang Reviret har i juleugen leveret gammelrå og dådyr spidshjort
Historen om Queens Pub-pokalen
Fuglsang Reviret - fællesjagt 14-11-2020
På baggrund af den nye Corona-situation og en nedlukning af de 7 kommuner i Nordjylland aflyses/ændres jagtforeningens aktiviteter i november/december 2020
Jagttegnskursus 2020 - Første kursus i Aaby Sogns Jagtforening
FUGLSANG Reviret – Sæsonens første fællesjagt d. 11.10.2020
Informationsmøde om regulering af mårhund, vaskebjørn og mink

Kalender

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/