Du er her. Aaby Sogns Jagtforening > Om foreningen > Medlemskontingent

Medlemskontingent.

 Kontingentsatser for 2018.

Medlemskategori.                          Kontingent
 Ordinær   kr.  913,00
 Junior 0 - 15 år   kr.  128,00
 Ungdom 16 - 25 år   kr. 538,00
 Senior (født 1948 eller tidl.)    kr. 615,00
 Husstand    kr. 538,00
 Ekstraordinær    kr. 213,00
 Støttemedlem u/jagttegn    kr. 264,00

 
Ønskes medlemskab, kontakt da Kassereren.

Kasserer Hans Peter Mølgaard
21 31 90 45
e-mail: hpm1764@gmail.com