Du er her. Aaby Sogns Jagtforening > Nyheder / Info
 
 


Info

 

SMS Service
Vær den "første" som modtager beskeden på din mobil fra formanden - Tilmeld - klik her.

-----------------------------------------------------

 

Den Nye formand har ordet:

Ny formand I Aabybro Jagtforening

I forbindelse med Hans Bruns ønske om at udtræde af jagtforeningens bestyrelse, blev jeg indvalgt på generalforsamlingen i januar 2016. På et efterfølgende bestyrelsesmøde blev jeg konstitueret som ny formand.

En kort præsentation:

Navn:           Henning Kiil                                                                                                             
Bopæl:         Kløvermarken 9, Nørhalne, 9430  Vadum                  
Civil stand: Gift med Tove                                                                                                   
Arbejde:       Pensionist                                                                                         
Jagt:              Hagl/kugle og med i et 5-mands konsortium med jagt i Skæve v/Dybvad              Hund:           Breton, der (som regel) lyder navnet Timmo                                                               
Fritids- I uprioriteret rækkefølge: Familien, jagt, camping, madlavning, knivbygning,
lidt  interesser:  fiskeri og naturen ”på flasker”

Visioner for min funktion som formand:

Der er med en vis ydmyghed, jeg overtager opgaven efter Hans Brun, og bliver den 28. formand i foreningens historie. Jeg er klar og ser mulighederne for en fortsat positiv udvikling i jagtforeningen, da bestyrelsen og udvalg efter det konstituerende møde er i stærkeste opstilling. Min deltagelse i udvalgsarbejdet vil i første omgang have karakter af ad hoc opgaver.

Jeg vil derfor koncentrere min indsats i en koordinerende opgave samt deltage i de ”politiske” berøringsflader, som jagtforeningen har - eks. Jægerrådet i Jammerbugt kommune, Dansk Jægerfor bunds Kreds 1, Dansk Jægerforbund, evt. samarbejde med øvrige jagtforeninger i vores nærområde m.v. – alt sammen for at repræsentere jagtforeningen og dens medlemmer bedst mulig i alle relationer.

Jeg er frem til de nye udfordringer og glæder mig til at møde foreningens medlemmer ved de mange aktiviteter, som jagtforeningen tilbyder.

Jeg kan kontaktes på:

Telefon: 29 25 89 57                                       E-mail:  kiilhenning@gmail.com
De bedste jagthilsner 
Henning Kiil