Du er her. Aaby Sogns Jagtforening > Jagt > Fuglsang Jagten

Fuglsang I/S

Nyt jagtrevir med mulighed for fællesjagter og riffeljagt på dådyr og sommerbukken

 IMG_8747.JPG

Jagtforeningen har nu mulighed for at tilbyde medlemmerne nye muligheder for jagtoplevelser. Der er indgået en 1-årlig lejeaftale på et 54 HA stort revir beliggende syd for Sæby og mellem motorvej E45 og østkysten. Reviret består af ca. 28 HA agerjord og resten er skov og krat med 3 mindre søer. 

 

Fællesjagter og riffeljagt på reviret – Fuglsang I/S

Jagtforeningen har genforhandlet lejeaften for reviret og har fået en 1-årig aftale. Vi har derfor i sæsonen 2018/2019 mulighed for at tilbyde vores medlemmer 5 fællesjager samt riffeljagt på dådyr og sommerbuk.

Der er planlagt fællesjagter på følgende datoer:

Dato:             14. oktober 2018                start kl. 08:30

                      04. november 2018            start kl. 08:30

                      25. november 2018            start kl. 08:30

                      16. december 2018            start kl. 09:00

                      12. januar 2019                  start kl. 09:00

Der er 14 pladser pr. jagt. Udbydes efter først-til-mølle-princippet ved henvendelse til:

Henning Kiil, tlf. 29258957 / e-mail: kiilhenning@gmail.com . – Bindende tilmelding senest 1 uge før jagten afholdes. Du kan tilmelde dig én jagt eller tilmelde dig flere jagter på én gang.

Pris 250 kr./jagt inkl. vildtgæt. Jagtforeningen er vært ved en gang rundstykker + en lille ”skarp”. Jægerne skal selv medbringe kaffe/te til hele dagen + madpakke til frokostpausen. Øl/vand kan købes. Der kan være mulighed for at invitere en gæst med – pris for gæst: 300 kr.

Der er også blive mulighed for at deltage i riffeljagt på dådyr:  

Der er i området mulighed for jagt på kalv, då og spidshjort i perioden 01.12.-31.12.2018.   
Dåhjort større end spidshjort er fredet i det område, hvor reviret er beliggende.

Pladserne til riffeljagten tildeles ved lodtrækning efter salg af lodder. Pris 50kr./ 1 lod eller 200 kr./ 5 lodder. Lodderne sælges ved henvendelse til kasserer Hans Peter Mølgaard og ved aktiviteterne i Jægerhytten og på fællesjagter. Der er 2 skydetårne og 1 skydestige til rådighed på reviret. Det er ikke tilladt at pürsche på reviret.

Knæk & Bræk / Jagtudvalget

 IMG_8768.JPG

Riffeljagt på sommerbukken

Der vil umiddelbart efter nytår blive udsendt muligheder og retnings- linier for jagt på sommerbukken.

Der kan også tilbydes riffeljagt på sommerbukken (16.05.-15.07.2019) og med en fordeling af pladserne efter samme princip som riffeljagt på Skallerne. Yderligere oplysninger herom, når sæsonen nærmer sig.

Vi håber, at jagtforeningens medlemmer vil tage godt imod de nye muligheder og deltage både i fællesjagterne (aftal evt. samkørsel fra Jægerhytten – køretid ca.45 min. til reviret) og riffeljagterne.

For yderligere oplysninger kontakt:

Henning Kiil  / 29258957

Hans Peter Mølgaard / 21319045

John Larsen / 51304267

Adressen på:

Fuglesang I/S
Dyrhedenvej 19
9300 Sæby

Knæk & Bræk

Jagtudvalget